הנהלת העמותה

הילה קאופמן

מתאמת העמותה

גיורא שרף

מנהל העמותה

ועד מנהל

ד”ר אבי זיגדון

יו”ר הועד המנהל

גיא תבורי

אחראי תחום לימפומה

ד”ר יאיר בן דוד

פיני לנמן

חבר בועד המנהל | אחראי תחום לוקמיה לימפטית כרונית- CLL

רובי זליג

אחראי תחום מחלות מילופרוליפרטיביות (MPN)

יוסי תבור