או באמצעות פייפאל:
על ידי העברה בנקאית:
פרטי חשבון בנק להעברת תרומות:
שם החשבון- עמותת חליל האור
בנק הפועלים (12),
סניף היצירה (459) חשבון 566660