ועד מנהל

Services

ד"ר אבי זיגדון - יו"ר ועד מנהל

ד”ר אבי זיגדון

יו”ר הועד המנהל
admin-ajax (1)

גיא תבורי

אחראי תחום לימפומה
ד"ר יאיר בן דויד

ד”ר יאיר בן דוד

פיני לנמן

חבר בועד המנהל | אחראי תחום לוקמיה לימפטית כרונית- CLL

רובי זליג

אחראי תחום מחלות מילופרוליפרטיביות (MPN)

יוסי תבור