fbpx

הכנס השנתי מס' 3 למושתלי מח עצם

חלק 1 - איך מטפלים ב-GVHD כרוני לפי איברים לעומת טיפול ב-GVHD כרוני לפי יעילות תרופות

חלק 2 - התמודדות עם היום שאחרי ההשתלה מזווית החולה ובני משפחתו

חלק 3 - בעיות מטבוליות לאחר השתלת מח עצם

חלק 4 - עדכונים וחידושים בהשתלת מח עצם מכנסים בינלאומיים 2023

חלק 5 - פאנל שאלות תשובות