fbpx

התסמונת המיאלודיספלסטית (MDS)

תסמונת מיאלודיספלסטית – Myelodysplastic syndrome MDS  הינה קבוצת מחלות עם הפרעה חד-שבטית (clonal)בהבשלה במח העצם.

 

שכיחות התסמונת התסמונת המיאלודיספלסטית

2-5 מקרים, קרוב ל- 100,0000 לשנה.השכיחות למחלה עולה במבוגרים ובחולים שטופלו בכימותרפיה או הקרנות.

תמונת מח העצם מאופיינת במח עצם עשיר במיוחד או דל, עם הפרעה במבנה ובהבשלה וכן ירידה בספירות הדם (cytopenias)  הנובע כתוצאה מייצור לא אפקטיבי של תאי הדם.שלוש השורות של ייצור הדם ((hematopoiesisיכולות להיות מעורבות כולל השורה האדומה, השורה הלבנה והטסיות. למרות שהמחלה חד-שבטית היא נחשבת פרה-ממארת עם נטייה לעבור ללאוקמיה מיאלואידית חריפה (AML).

הטיפול ב-MDS בעיקרו, טיפול תומך ולאחרונה גם טיפולים לשינוי מהלך המחלה המשפרים את איכות ותוחלת החיים.

מעוניינים לקרוא מידע נוסף?  מצורף קישור לאתר תמי"ד מעבר לאתר תמי”ד