fbpx

זכויות המטופל 2

החל מרגע גילוי המחלה, מטופלים נדרשים להתמודד עם אינספור שאלות מחד ומידע לא מאורגן מנגד, בניסיון להבין את מצבם וזכויותיהם.
מטופלים מתמודדים עם קושי רגשי, בירוקרטיה, לא תמיד ברור אילו תרופות נכללות בסל הבריאות, האם מגיעה זכאות לתו נכה,
הנחה בתחבורה ציבורית, תביעה לקצבת נכות, הטבות במשכנתא ועוד.
ידע מעניק שקט נפשי לשם כך, רכזנו עבורכם בעמוד אחד את כל המידע בצורה מרוכזת. דעו את זכויותיכם.

קופות חולים

מכביכלליתמאוחדתלאומית

משרד הבריאות- השתתפות בהוצאות נסיעה לטיפולים

השתתפות בעלות רכישת פאה: מכביכללית מאוחדתהאגודה למלחמה בסרטן

השתתפות בעלות טיפולי שיניים- חשוב להדגיש כי הזכויות ניתנות במידה ומקור הבעיה במחלה, או הטיפולים שנובעים מהמחלה ועפ”י קריטריונים של קופות החולים:

מכביכלליתמאוחדתלאומית

תרופות

משרד הבריאות- רשימת התרופות הקיימות בסל

ועדת חריגים- מכביכלליתלאומיתמאוחדת

חברים לרפואה

משרדים ממשלתיים:

משרד הרישוי ותחבורה

תו חניה לנכה– לרכב ופטור מאגרת רישוי לרכב לעומדים בקריטריונים.

הנחה לתחבורה ציבורית

משרד הבריאות

ועדת ערר

נציב קבילות הציבור

פטור מתשלום לחניה בבתי חולים

משרד הבינוי והשיכון

הטבות במשכנתא, דיור ציבורי ושכר דירה

האגודה למלחמה בסרטן

סיוע כספי חד פעמי למטופלים במהלך טיפולים (על פי קריטריונים של הכנסות

הטופס ימולא ויישלח ע”י העו”ס בביה”ח

עירייה- מועצה מקומית

הנחה בארנונה (עד כ- 80%). מותנה בגובה אחוזי הנכות אשר נקבעו בביטוח לאומי– קישור לחוק, פניה לעיריה הרלוונטית.

מס הכנסה

החזרי מס לחולים שנקבעו להם 100% נכות לתקופה של לפחות חצי שנה

האגודה למלחמה בסרטן מספקת ייעוץ מס בחינם- יעוץ מס בחינם

ביטוח לאומי

תביעה לקצבת נכות כללית למטופלים עד גיל פרישה

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (עד גיל פרישה) או לגמלת סיעוד (לאחר גיל פרישה) למטופלים עם ירידה במצבם התפקודי

תביעה לקצבת הבטחת הכנסה למטופלים עד גיל פרישה (ללא הכנסה אחרת ועדיין לא מקבלים נכות)

שיקום מקצועי

שונות

בזק

היעדרות בשל מחלת בן זוג

משרד הבטחון

רשות המים

עמותות

האגודה לזכויות החולה

מרכז כיוונים– מיצוי זכויות

עמותת אמ”ן– מיאלומה נפוצה

זכרון מנחם

כל זכות

מרכז מתחילים מחדש

עזר מציון

עמותת תעצומות–  מידע בנושא רפואה משלימה

קרן דולב לצדק רפואי

עמותת CML