fbpx

טיפול פסיכולוגי

העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם פסיכולוגים/ות קליניים ורפואיים הנותנים/ות מענה ממוקד לחולים/ות המטו-אונקולוגיים/ות

טיפול פסיכולוגי או פסיכותרפיה הינם מפגשים אישיים בין איש/אשת המקצוע לבין המטופל/ת המתקיימים לרוב בקליניקה תוך שמירה על סודיות ופרטיות מירבית של הפונה. בטיפול פסיכולוגי מביא/ה המטופל/ת תכנים מחייו/ה ומעולמו/ה הפנימי אשר מעיבים על איכות חייו/ה, דילמות בהן מתלבט/ת ואת הקשיים אשר חווה בקשרים הבינאישיים.

טיפול פסיכולוגי בחולים/ת המטו-אונקולוגיים/ות ובני משפחותיהם/ן ניתן מתוך ההבנה שהמצב הרפואי משפיע על תחומי חיים רבים ודורש משאבי נפש רבים מהחולה ומבני/ות משפחתו/ה. המחלה והטיפול בה מלווים בשינויי מצב רוח, חרדות, הפרעות בתפקוד הגופני ועוד. טיפול פסיכולוגי עוזר להתמודד עם מצב מורכב זה.

 

הקו הראשון של הטיפול ניתן לרוב בבית החולים שבו מטופל/ת החולה. בכל מחלקה ישנו צוות פסיכלוגים/ות רפואיים וניתן לבקש טיפול מהגורמים הללו דרך הצוות הרפואי בבית החולים.

במקרים חריגים בהם המטופל/ת לא יכול/ה לקבל עזרה זו מהמחלקה או מקופת החולים ועליו להיפגש עם פסיכולוג/ית במסגרת פרטית- העמותה תוכל להפנותו לפסיכולוגים/ות מנוסים/ות במענה למטופלים/ות המטו-אונקולוגיים/ות. במקרים חריגים יותר בהם החולה לא יכול/ה לעמוד בתשלום על הטיפול העמותה תוכל לסייע בתשלום של עד 6 מפגשים.

 

העמותה מפנה רק לפסיכולוגים מוסמכים וכל תפקידה הוא תיווך בין המטופל הזקוק לטיפול והפסיכולוג המטפל. העמותה אינה אחראית לאיכות ותוצאות הטיפול שחלים כולם על בעל המקצוע המוסמך.

במסגרת פעילות זו, תפקידה העיקרי של חלי"ל האור הוא לסייע בחיבור בין החולים לאנשי הטיפול המורשים. אנו משקיעים את מירב המאמצים לסייע בתהליך ההפניה ולספק תמיכה, אך חשוב להבין כי העמותה אינה נושאת באחריות על תוצאות הטיפול, כאשר יעילות והצלחת הטיפול תלויות אך ורק במומחיות ובשיקול הדעת של אנשי המקצוע המוסמכים.