fbpx

לוקמיה מיאלואידית כרונית CML

לויקמיה מילואידית כרונית – CML היא מחלה שבה התא שעבר התמרה ממארת הוא תא האב במח העצם ממנו מתפתחים כל תאי הדם.

. שני דברים מאפיינים את המחלה: נוכחות כרומוזום פילדלפיה, ומהלך תלת שלבי שכולל שלב כרוני, שלב מואץ ומשבר בלסטי. שלבים אלו מבטאים את ההתקדמות של התהליך הממאיר.

לפרטים נוספים בנושא – מעבר לאתר עמותת CML