fbpx

מדיניות

אתר זה מנוהל על ידי עמותת חלי"ל האור- הבית של חולי סרטן הדם בישראל (ע"ר 580589216)

לשימושם של חולי סרטן הדם ובני משפחותיהם. מטרתנו היא לספק תמיכה ומידע עדכני לגבי הטיפולים הטובים ביותר, הקיימים לחולים בישראל ובעולם.

אחריות

עמותת חלי"ל האור פועלת לוודא במידת האפשר, שהמידע הכלול באתר הוא נכון ומדויק ככל שניתן. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד, ואין במידע משום ייעוץ רפואי משפטי או מקצועי מטעם העמותה והעמותה אינה אחראית לכל ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע או בדרך העברתו לגולש באתר או למשתמש במידע.
העמותה, חבריה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין שימוש שייעשה, במישרין או בעקיפין, במידע הכלול באתר והם פטורים מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש במידע.
באתר עשויות להופיע קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים. העמותה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם.

אין אנו רופאים ואין לנו תעודות ורישיונות לעסוק בייעוץ רפואי. המידע הרפואי המוצג באתר, הוא להעשרה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי של מומחה. אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח שהמידע המפורסם באתר, יהיה נכון ומדויק וממליצים לכל חולה לקבל החלטות טיפוליות רק לאחר התייעצות עם רופא (המטולוג.)

אנו גוף עצמאי ואיננו משויכים לאף גוף רפואי מסחרי, מוסד רפואי כזה או אחר, או לארגון כלשהו.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של תכני האתר שייכים אך ורק לחלי"ל האור.
חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של חלי"ל האור מראש ובכתב ובלא ציון מפורש ומובלט של מקורם והקישור (link) למקור.

לכל הערה, שאלה, ביחס לתכני האתר- אנא צרו קשר עם העמותה.

 

.