תסמונת מיאלודיספלסטית – Myelodysplastic syndrome) (MDS הינה קבוצת מחלות עם הפרעה חד-שבטית (clonal)בהבשלה במח העצם. שכיחות התסמונת 2-5 מקרים ל- 100,0000 לשנה. שכיחותה עולה במבוגרים ובחולים שטופלו בכימותרפיה או הקרנות. תמונת מח העצם מאופיינת במח עצם עשיר במיוחד או דל, עם הפרעה במבנה ובהבשלה וכן ירידה בספירות הדם (cytopenias), כתוצאה מייצור לא אפקטיבי של תאי הדם. שלוש השורות של ייצור הדם ((hematopoiesisיכולות להיות מעורבות כולל השורה האדומה, השורה הלבנה והטסיות. למרות שהמחלה חד-שבטית היא נחשבת פרה-ממארת עם נטייה לעבור ללאוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). הטיפול ב-MDS בעיקרו טיפול תומך ולאחרונה גם טיפולים לשינוי מהלך המחלה המשפרים את איכות ותוחלת החיים.

לפרטים נוספים בנושא – מעבר לאתר תמי”ד