fbpx

מפגש עמיתי CLL בבית חולים איכילוב

מפגש עמיתי CLL ב- 23.5 בבית חולים איכילוב.
במפגש זה נלמד על הבדיקות מעבדה החשובות לחולי CLL והמשמעות שלהן לגבי הטיפולים השונים.
זו תהייה גם הזדמנות ייחודית לראות ולהבין איך עובדות המכונות שבהן בודקים את החולים.