fbpx

מענה ל־תופעות לוואי טיפול ביולוגי משמר

דף בית פורום רפואי לימפומות תופעות לוואי טיפול ביולוגי משמר מענה ל־תופעות לוואי טיפול ביולוגי משמר

#3531
דר גוריון
אורח

תופ לוואי בטיפול משמר הן קלות , ירידה בספירה הלבנה ונויטרופילים , סיכון מוגבר לזיהומים ונדיר יותר – רעילות לריאות