fbpx

מענה ל־הקרנות ומערכת החיסון

דף בית פורום רפואי CLL הקרנות ומערכת החיסון מענה ל־הקרנות ומערכת החיסון

#864
צוות חלי"ל האור
אורח

חידוד נוסף של ד"ר תדמור:
אין עדות שקרינה גורמת לדכוי של מערכת החיסון.
ההסתייגות העיקרית היא אם הקרינה מכוונת לעצמות ואז היא כוללת גם את מוח העצם . במקרים אלו כמו למשל אם הקרינה מכוונת לאגן
לעיתים תופיעה ירידה בספירת הדם ואז אם זה גורם לירידה של כדוריות לבנות וחשיפה לזיהומים
אך תופעה זו חריגה