פעילויות העמותה

כל פעולותינו תבוצענה במטרה לאפשר למטופלים חיים טובים וארוכים יותר.

שירותים לחולים

זכויות המטופלים

העלאת המודעות למחלות ולהתמודדות

אנו פועלים במישורים שונים בכדי להעלות מודעות למחלות לוקמיה ולימפומה, כגון:

עידוד וקידום מחקר

ארגון מפגשי וכנסי חולים

ארגון כנסים לחולים לפי סוגי המחלות השונות עם מיטב המומחים בתחום, על מנת לשפר את היידע של המטופלים ולעזור להם להפוך לחולים אקטיביים ופעילים שלוקחים אחריות על המחלה, יחד עם הרופא המטפל.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילויות העמותה

כל פעולותינו תבוצענה במטרה לאפשר לחולים חיים טובים וארוכים יותר.

שירותים לחולים

זכויות החולים

 

העלאת המודעות למחלות ולהתמודדות

אנו פועלים במישורים שונים בכדי להעלות מודעות למחלות לוקמיה ולימפומה, כגון:

 

 

 

 

 

 

עידוד וקידום מחקר

 

ארגון מפגשי וכנסי חולים

ארגון כנסים לחולים לפי סוגי המחלות השונות עם מיטב המומחים בתחום, על מנת לשפר את היידע של החולה ולעזור לחולים להפוך לחולים אקטיביים ופעילים שלוקחים אחריות על המחלה, יחד עם הרופא המטפל.

.