לפירוט תוכנית הכנס – לחץ כאן

לתמונות מן הכנס – לחץ כאן

למצגות שהוצגו בכנס – לחץ כאן