פירוט תוכנית הכנס – לחץ כאן

תמונות מן הכנס – לחץ כאן

למצגות שהוצגו בכנס – לחץ כאן