fbpx

קורס מידענות רפואית

סרטונים של מפגש ראשון – אני מול עצמי והטיפול שלי

מידע רפואי עידית טמיר

עלון לצרכן בהנחיית מריה הורגין

בדיקות דם בהנחיית אילייה בוכרוב

סרטונים של מפגש שני – אני מול הצוות הרפואי

מחקרים קליניים עם עידית טמיר

הכנה למפגש עם הרופא והמטופל/ת המודרני/ת בהנחיית גיורא שרף בשיחה עם פרופ' תמר תדמור וחנה בר דוד

סרטונים של המפגש שלישי – אני מול המרחב הדיגיטלי

אפליקציות בעולם הבריאות עם ליאת רותם מלמד

רשתות חברתיות עם אורי גורן: