fbpx

תוכנית מעגלים – מנטורינג של מחלימים מול חולים בסרטן

תוכנית מעגלים היא תוכנית ייחודית בה אנשים שהחלימו ממחלת הסרטן חונכים חולים פעילים במחלה. זו היא תוכנית מיוחדות אשר מסייעת רבות למתמודדים עם המחלה לחיות ולנהל אורח חיים מלא ככל הניתן. התכנית מאפשרת לחולים לקבל הזדהות ותמיכה מאנשים שהיו במצב שלהם בדיוק ויצאו ממנו. קבלת התמיכה ממחלימים נועדה לעודד את החולים ולתת להם נקודת מבט חיובית עם תקווה להמשך.

כיצד באה לידי ביטוי תוכנית המנטורינג?

המנטורינג נעשה בכל תחומי החיים מעבודה ועד חיי משפחה. שיתוף הקשיים ודרכי ההתמודדות של מחלימים מאפשרת לאנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן לקבל נקודת מבט נוספת על הקשיים ועצות להתמודדות עמם ממי שחוו קשיים דומים וצלחו אותם, שיתוף והסקת מסקנות מטעויות והצלחות של המנטורים בהתמודדות שלהם עם המחלה

יתרונות התוכנית

היתרונות המרכזיים של התוכנית הם:

  • מאפשרת לחולים לקבל תמיכה בלי התנשאות או רחמים
  • מאפשרת לחולים ללמוד מניסיון מעשי של מחלימים מהמחלה
  • מתן תמיכה לחולים ממעגל נוסף שניתן להזדהות עמו, מעבר למעגלי התמיכה הקרובים.

יתרונות אלו מאפשרים מתן סיוע מהותי לחולים בהתמודדות עם המחלה. התכנית מאפשרת לחולים להבין טוב יותר כיצד לחיות לצד המחלה ולא לתת לה להשתלט על החיים ועל השמחה האישית.

על הייחודיות של התוכנית

תוכנית המנטורינג – מעגלים מאפשרת לחולי סרטן לא להתמודד לבד עם המחלה אלא בעזרת אנשים טובים שחוו את הכאב שהם חוו. ישנה חשיבות רבה בבחירה לתמוך בחולי סרטן ולא להזניח אותם להתמודד לבד עם המחלה. יחד נוכל לשפר את איכות החיים של חולי הסרטן ולאפשר להם להתמודד טוב יותר עם הקשיים הפיזיים והרגשיים שהם מתמודדים איתם.

על עמותת חליל האור וחשיבות תוכנית מעגלים

את התוכנית מפעילה עמותת חליל אשר מכשירה את החונכים ומחברת בינם לבין החולים. זו היא עמותה למען חולי סרטן הדם אשר פועלת למען אספקת מידע לחולים, סיוע בקבלת טיפול ופעילות למען הטבת תנאי החיים של החולים. חשיבות תוכנית מעגלים באה לידי ביטוי במטרתה לסייע לחולי סרטן הדם להרגיש שאינם לבד בהתמודדות ושיש מי שדואג להם ומזדהה עמם.

בסופו של דבר מדובר במחלות קשות מאוד הן לחולה והן למעגלים הקרובים של החולה אשר מתקשים להבין את הרגשת החולה מנקודת מבטו. אלו הן מחלות אשר דורשת התמודדות עם קשיים רבים ומורכבים הן פיזיים והן נפשיים, מחלות אשר פוגעות בתפקודי הגוף, הנפש והחוסן המנטלי של החולים. לכן תמיכה מאנשים שעברו את אותו מסלול וחוו את אותם קשיים יכולים לגרום לחולים להרגיש מחוזקים ולא לבד. בתקווה להעביר את התחושה שניתן להתמודד טוב יותר עם האתגרים שהמחלה מציבה בפניהם, בראש מורם ובתמיכה מלאה של אנשים טובים.