ד”ר אבי זיגדון

יו”ר הועד המנהל

גיא תבורי

אחראי תחום לימפומה

לאה קורן

חברה בועד המנהל | אחראית תחום לוקמיה לימפטית כרונית- CLL

ד”ר יאיר בן דוד

גיורא שרף

מנהל העמותה

פיני לנמן

חבר בועד המנהל | אחראי תחום לוקמיה לימפטית כרונית- CLL

רובי זליג

אחראי תחום מחלות מילופרוליפרטיביות (MPN)

יוסי תבור