MPN

כל המידע הכללי והחיוני שצריכים לדעת בנוגע לניסויים קליניים במקום אחד, לקריאה לחצו כאן

 

מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ורה , מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית
מחקר של KRT-232 בנבדקים עם מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ורה, או מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית שטיפול שקיבלו עם מעכב JAK נכשל
להמשך קריאה לחצו כאן

מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה, מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית
מחקר שלב 3 להשוואת הפעילות של מומלוטיניב לעומת דאנאזול במטופלים סימפטומטיים ואנמיים עם מיאלופיברוזיס (MOMENTUM)
להמשך קריאה לחצו כאן

מיאלופיברוזיס
הארכת הגישה למומלוטיניב עבור נבדקים עם מיאלופיברוזיס ראשונית (PMF), או מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה (Post-PV MF), או מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית (Post-ET MF)
להמשך קריאה לחצו כאן

מייאלופיברוזיס
ניסוי רב-מרכזי, כפול-סמיות בחלוקת משתתפים אקראית, בבקרת אין-בו, בשלב 3, לחקר היעילות והבטיחות של רוקסוליטיניב (Ruxolitinib) עבור חולי מיאלופיברוזיס בשלב מוקדם שיש להם מוטציות מולקולאריות ברות סיכון גבוה (High molecular risk = HMR)
להמשך קריאה לחצו כאן

מיאלופיברוזיס
מחקר שלב 1b על השימוש ב- ABBV-744 לבדו או בשילוב עם רוקסוליטיניב או עם נביטוקלקס, בקרב נבדקים עם מיאלופיברוזיס
להמשך קריאה לחצו כאן