fbpx

MPN

כל המידע הכללי והחיוני שצריכים לדעת בנוגע לניסויים קליניים במקום אחד:

הניסויים הקליניים מתוך אתר משרד הבריאות:

מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ורה , מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית

מחקר של KRT-232 בנבדקים עם מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ורה, או מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית שטיפול שקיבלו עם מעכב JAK נכשל

שם המוצר

לא רלוונטי

איזור גיאוגרפי

ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

247

מיאלופיברוזיס נשנית/עמידה לטיפול

מחקר שלב 3 אקראי, גלוי תווית להערכת היעילות והבטיחות של נביטוקלקס (navitoclax) בשילוב עם רוקסוליטיניב לעומת הטיפול המיטבי הקיים בנבדקים עם מיאלופיברוזיס נשנית/עמידה לטיפול (TRANSFORM-2)
 

שם המוצר

Navitoclax ,RUXOLITINIB

איזור גיאוגרפי

אשקלון, ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

330

חולים במחלה

מחקר שלב 2 אקראי, בתווית גלויה, למציאת המינון של Pacritinib בקרב מטופלים הסובלים ממיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס שלאחר פוליציטמיה ראשונית, או מיאלופיברוזיס שלאחר תרומבוציטופניה ראשונית אשר טופלו בעבר ברוקסוליטיניב.
 

שם המוצר

Pacritinib

איזור גיאוגרפי

ירושלים, צפון

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

150

מיאלופיברוזיס ראשונית, מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה, מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית

מחקר שלב 3 להשוואת הפעילות של מומלוטיניב לעומת דאנאזול במטופלים סימפטומטיים ואנמיים עם מיאלופיברוזיס (MOMENTUM)
 

שם המוצר

מומלוטיניב (MMB)/דאנאזול

איזור גיאוגרפי

ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

180

מיאלופיברוזיס

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו על נאביטוקלקס בשילוב עם רוקסוליטיניב לעומת רוקסוליטיניב בנבדקים עם מיאלופיברוזיס (TRANSFORM-1)

שם המוצר

Navitoclax /Ruxolitinib

איזור גיאוגרפי

ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

230

מיאלופיברוזיס

מחקר פאזה Ib, רב-מרכזי להעלאת מינונים ולבחינת פלטפורמה מורחבת של משלבים נבחרים בחולי מיאלופיברוזיס מבוגרים.

שם המוצר

MBG453

איזור גיאוגרפי

מרכז

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

195

מיאלופיברוזיס

מחקר שלב 1b על השימוש ב- ABBV-744 לבדו או בשילוב עם רוקסוליטיניב או עם נביטוקלקס, בקרב נבדקים עם מיאלופיברוזיס.

שם המוצר

Navitoclax, RUXOLITINIB, ABBV-744

איזור גיאוגרפי

מרכז, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

130

מיאלופיברוזיס

ניסוי רב-מרכזי, כפול-סמיות בחלוקת משתתפים אקראית, בבקרת אין-בו, בשלב 3, לחקר היעילות והבטיחות של רוקסוליטיניב (Ruxolitinib) עבור חולי מיאלופיברוזיס בשלב מוקדם שיש להם מוטציות מולקולאריות ברות סיכון גבוה (High molecular risk = HMR)

שם המוצר

ruxulitinib

איזור גיאוגרפי

דרום, ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

320

בוגרים (18 ומעלה ),עם MF הקשורה ל-MPN,המקבלים טיפול נלווה במעקב JAK2 וזקוקים לעירויי תאי דם אדומים

מחקר שלב 3 כפול-סמיות, בהקצאה אקראית, להערכת היעילות והבטיחות של לוספאטרצפט (ACE-536) בהשוואה לפלצבו בנבדקים עם מיאלופיברוזיס הקשורה לממאירות מיאלופרוליפרטיבית המקבלים טיפול נלווה במעכב JAK-2 וזקוקים לעירויים של תאי דם אדומים.

שם המוצר

Luspatercept

איזור גיאוגרפי

ירושלים, מרכז, צפון, תל – אביב

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

309

מיאלופיברוזיס

הארכת הגישה למומלוטיניב עבור נבדקים עם מיאלופיברוזיס ראשונית (PMF), או מיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ורה (Post-PV MF), או מיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית (Post-ET MF)

שם המוצר

מומלוטיניב

איזור גיאוגרפי

דרום, ירושלים, צפון

סוג המוצר

תכשיר רפואי

מספר משתתפים

400